header arbeitgeber

Prednosti za poslodavca

Proces natjecanja za posao iziskuje iznimno velik utrošak vremena i visoke troškove, a osim toga situacija na tržištu rada za stručno osoblje u medicinskoj oblasti je trenutno veoma napeta. Zato Vam rado pružamo podršku u potrazi za osobljem sa dobrim kvalifikacijama.

Naše usluge obuhvataju:

  • regrutiranje perspektivnih kandidata
  • preliminarni izbor kandidata uz pomoć svjedočanstava, radnog iskustva i poznavanja jezika
  • preliminarne razgovore koji imaju za cilj testiranje jezične i stručne podobnosti kandidata i njihovu pripremu za novu situaciju u Njemačkoj
  • provjeru i upotpunjavanje dokumentacije koju su kandidati predali, a koja je potrebna za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija u Njemačkoj
  • provjeru autentičnosti dokumenata
  • izradu kompletne dokumentacije za natjecanje za posao za svakog kandidata
  • organizaciju razgovora za posao sa poslodavcem
  • pružanje podrške kandidatima prilikom podnošenja zahtjeva za uslugama Saveznog zavoda za zapošljavanje/Centralne stručne službe za posredovanje osoblja iz inostranstva i kvalifikovane radne snage (ZAV)
  • sveobuhvatne garancije, kako bi rizik za poslodavce bio sveden na najmanju moguću mjeru

 

Aktiv Pflegekräfte Vermittlung GmbH
Promenadestraße 34
85579 Neubiberg
logo footerTelefon: +49 (0)89 - 90 16 11 99
Email: info@apvgmbh.de
Skype: apv.skype