header bewerber

Kandydatów z zagranicznym świadectwem ukończenia szkoły medycznej, zwłaszcza w zakresie opieki nad osobami starszymi i pielęgnacji chorych, zapraszamy do złożenia u nas dokumentów aplikacyjnych. Chętnie pomożemy dobrze wykwalifikowanemu personelowi w szukaniu pracy w Niemczech wzgl. sprawdzimy, czy uzyskane do tej pory świadectwa i doświadczenia są wystarczające do uznania zawodu w Niemczech.

Jaka dokumentacja jest potrzebna?

 • Życiorys w języku niemieckim
 • Policyjne zaświadczenie o niekaralności
 • Dowód poziomu znajomości języka niemieckiego (co najmniej poziom B1, poziom B2 można uzyskać w ciągu jednego roku w Niemczech)
 • Świadectwo ukończenia szkoły ogólnokształcącej
 • Dokumentacja wszystkich lat w szkole zawodowej – każdy rok z osobna
 • Lista przedmiotów
 • Dyplom
 • Egzamin specjalizacyjny
 • Dokumentacja odbytych praktyk wzgl. miejsc pracy
 • Dowód obywatelstwa (kopia paszportu)
 • Kopia prawa jazdy
 • Jeśli są, pisma polecające lub świadectwa pracy

Ważne: wszystkie dokumenty z wyjątkiem paszportu muszą być przetłumaczone na język niemiecki i uwierzytelnione.

Co mnie czeka, jeżeli spełniam warunki?

 • Odbędzie się indywidualna rozmowa z firmą APV, w której sprawdzona zostanie moja znajomość języka i wiedza fachowa
 • Zostaną mi przedstawieni potencjalni pracodawcy
 • Po mojej decyzji odbędzie się rozmowa w sprawie przyjęcia do pracy - konferencja wideo (warunek: komputer z mikrofonem i kamerą)
 • Po zaaprobowaniu otrzymam wsparcie APV w szukaniu kwatery i podczas procedury akredytacyjnej

Fair Play!

 
Usługi APV dla kandydata są bezpłatne.
 

bild bewerber

 
Aby koszty dla kandydata były jak najmniejsze, rozmowy i wywiady odbywają są wyłącznie
przez Internet.
 
Skype: apv.skype
Aktiv Pflegekräfte Vermittlung GmbH
Promenadestraße 34
85579 Neubiberg
logo footerTelefon: +49 (0)89 - 90 16 11 99
Email: info@apvgmbh.de
Skype: apv.skype