header arbeitgeber

Korzyści dla pracodawcy

Proces rekrutacji jest wyjątkowo czasochłonny i kosztowny, ponadto rynek pracy dla fachowego personelu medycznego jest obecnie bardzo napięty. W związku z tym chętnie pomożemy Państwu w znalezieniu dobrze wykwalifikowanego personelu.

Zakres naszych usług:

  • Rekrutacja obiecujących kandydatów
  • Wstępny wybór kandydatów na podstawie świadectw, doświadczenia w pracy i znajomości języka
  • Rozmowy wstępne, aby sprawdzić przydatność kandydatów pod względem językowym i fachowym i aby przygotować ich do nowej sytuacji w Niemczech
  • Kontrola i uzupełnianie dokumentacji złożonej przez kandydatów, która jest wymagana w Niemczech do uznania zagranicznych świadectw kwalifikacji zawodowych
  • Kontrola autentyczności dokumentów
  • Sporządzanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla każdego kandydata
  • Organizacja rozmowy kwalifikacyjnej ze zleceniodawcą
  • Wspieranie kandydatów w składaniu wniosków o świadczenia Federalnej Agencji Pracy/Centrali Pośrednictwa Personelu Fachowego z Zagranicy (Bundesagentur für Arbeit/ZAV)
  • Obszerne gwarancje w celu zmniejszenia ryzyka dla pracodawców
Aktiv Pflegekräfte Vermittlung GmbH
Promenadestraße 34
85579 Neubiberg
logo footerTelefon: +49 (0)89 - 90 16 11 99
Email: info@apvgmbh.de
Skype: apv.skype