Bosna i Hercegovina – Nova regulacija sertifikata za jezik od 1.6.19.

Nemačka ambasada u Sarajevu je najavila da će od 1.juna 2019. godine sertifikati za jezik izdati od:

  • ÖSD-Instituta, za koji je test radjen izvan Austrije
  • Telc-Instituta, za koji je test radjen izvan Nemačke

Neće biti na dalje priznat. To važi za datum podnošenja zahteva za vizu u ambasadi.

Štaviše, na dalje, jezički sertifikati ne smeju biti stariji od jedne godine na dan podnošenja prijave. U suprotnom, oni neće biti priznavani.

Za pitanja vam stojimo na raspolaganju!