Neprestano nalazimo da su zahtevi vlade Gornje Bavarske za dokumente pogrešno shvaćeni. Važno je razlikovati dve vrste akreditacije (oba su potrebna za prijavu za priznavanje):

Šta je overena prevedena kopija?

Ovlašćeni sudski tumač prevodi originalna dokumenta na nemački jezik. Kopija originala se predaje zajedno sa prevodom i overom sudskog tumača. Napominjemo da sudski tumač mora biti ovlašćen od strane EU. Ako to nije slučaj, moguće je prevod iz inostranstva overi ovlašćeni tumač iz Nemačke. Mi uvek možemo da pomognemo ovde. Evo primera kako to tačno treba da izgleda:

Šta je overena kopija originalnih dokumenata?
Ovo se vrlo često brka sa nemačkim prevodom. Overenu kopiju izdaje institucija zadužena za to (kao što je npr. Nemačka ambasada). S toga, originalni dokument kopira se na na odgovarajući jezik od strane državnog organa i stavlja se odgovarajući pečat:

Treba obratiti pažnju da se original predaje državnom organu. Overena kopija, ali npr. prevodilac nije ovlašćen! Neke opštine u Minehenskoj oblasti odbijaju akreditacije. Ali, mi smo tu da vam pomognemo u takvoj situaciji.