ÖSD certifikati će se ponovo priznavati!

Od 01.08.2019

ÖSD certifikati iz Bosne i Hercegovine će se ponovo priznavati.

Međutim, mora se napomenuti da ispiti za pojedinačne module moraju biti pologani nakon 31.7.2019.

Datum izdavanja certifikata ovde nije merodavan! U suprotnom, priznavanje jezičkog sertifikata neće doći u obzir.

Pravilo, da u buduće jezički certifikati ne smeju biti stariji od jedne godine na dan podnošenja zahteva za vizu, ostaje na snazi. Info list Nemačke ambasade od Jula 2019 sadrži dodatne informacije.

Za dodatna pitanja, stojimo Vam na raspolaganju!